INFO K AKTUÁLNÍMU ROČNÍKU 2024

Přihlášky začínáme uvolňovat obvykle přednostně pro účastníky minulého ročníku (o této skutečnosti informujeme emailem), a o týden později zpřístupníme přihlašovací formulář široké veřejnosti. O konkrétních datech informujeme vždy na našich internetových stránkách. Hlídejte si tato data, protože přihlášky bývají obvykle velmi rychle rozebrány.

Po vyplnění přihlašovacího formuláře vám obratem přijdou na zadanou emailovou adresu přihlášky, formulář o bezinfekčnosti a dokument s dalšími informacemi. Zároveň v emailu obdržíte internetový odkaz, kde budete moci sledovat stav všech vašich přihlášek.

Přihlášky je potřeba vyplnit, podepsat a odeslat poštou nebo naskenované emailem na naší kontaktní adresu. Poté je potřeba zaplatit rezervační poplatek. Od této chvíle máte své místo na táboře jisté.

Poté jen zbývá doplatit zbytek ceny a dostavit se v den odjezdu namísto.

Doprava

Nabízíme dva způsoby dopravy. Autobusem z Pardubic (omezená kapacita, vyšší cena), nebo můžete dovézt dítě individuálně až na místo konání tábora.

Odjezd

Před odjezdem zkontrolujte zda některé z dětí nemá vši. Při odjezdu je potřeba odevzdat tyto dokumenty:

 • Průkaz pojišťovny originál!
 • Očkovací průkaz (stačí kopie)
 • Prohlášení o bezinfekčnosti
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci a škole v přírodě (vyplní lékař)
 • Léky (oznámit vedení tábora)

Vše nejlépe uložené pohromadě v plastovém pouzdře s jmenovkou dítěte a pro každé dítě zvlášť. Dodržujte prosím stanovené časy srazu a příjezdu..

S sebou

Všechna zavazadla označit jmenovkou (např i volně vezený spacák). Malým dětem doporučujeme podepsat i jednotlivé věci (například značkou na cedulce, nalepenou jmenovkou na svítilně, lahvi a podobně) a vylepit seznam věcí dovnitř kufru.

Povinně

 • Všichni spacák
 • Polštářek
 • Láhev na pití
 • Pokrývka hlavy
 • Pevná obuv vhodná pro běh na hřišti/louce/v lese
 • Plavky
 • Repelent proti vším a komárům

Může se hodit

 • Svítilna
 • Zavírací nožík
 • Hudební nástroj

NEdoporučujeme

 • Cennosti
 • Mobilní telefon
 • Elektronika
 • Nebezpečné snadno spolknutelné či ostré předměty nad rámec seznamu (především malým dětem)

Program

Den začínáme krátkou nenáročnou rozcvičkou, jen abychom se probudili. Následuje čas na ranní hygienu, úklid chatek a snídani. Po snídani začíná první část dobrodružství plného her a zážitků.

Hrajeme všelijaké hry v lese, na louce i na hřišti. Některé hry soupeří oddíly mezi sebou, v jiných hrají děti samy za sebe.  Výsledky většiny her se sčítají do celotáborové hry, jež se vyhodnocuje až na konci celého tábora a je odměnena speciálními hodnotnými cenami a putovním pohárem. Téma a princip celotáborové hry je každý rok jiný a jsou do něho laděny všechny hry. K dispozici máme i bazén, takže při pěkném počasí se můžeme prostě jen koupat. Stalo se tradicí, že nás během tábora také poctí svou návštěvou nějaká známá zajímavá osobnost nebo jinak poučná návštěva.

V poledne následuje oběd a pak polední klid. To je vhodná doba napsat dopisy domů, zahrát si nějaké deskové hry a podobně.

Odpoledne se opět hrají hry, uprostřed odpoledního programu je vždy pauza na svačinu. Po všem tom hraní následuje večeře.

Až se všechny oddíly nají, sejde se celý tábor na večerním nástupu, kde se vyhodnotí odehrané hry, rozdá pošta a zahraje se krátká nástupová hra.

Po nástupu občas zapálíme táborový oheň, občas uspořádáme diskotéku, jindy zase uspořádáme noční hru či večerní letní kino.

A to je vše, po tom všem se děti uloží do postelí.

Důležité je, že se vždy snažíme, aby si děti z tábora odvezly nové zkušenosti, poznatky i zážitky.

Pracovní pozice

Na tábor nám jezdí spousta dětí. K tomu aby vše fungovalo jak má je potřeba hodně pracovníků.

Děti jsou rozděleny věkově smíšených a tedy navzájem vyrovnaných oddílů. Oddíly slouží jako organizační skupina (například na jídlo se chodí s celým oddílem) i jako herní družstva (oddíly soupeří mezi sebou). Zároveň jde o jakousi nejbližší rodinu přátel, kde se starší děti učí pomáhat mladším a mladší samostatnosti. Každý oddíl vede zkušený vedoucí (vždy plnoletý) a jeden až dva praktikanti (starší 15 let).

O programu tábora rozhoduje hlavní vedoucí a sporťák, hry vymýšlí a připravuje celý kolektiv pracovníků tábora. S fotografováním, natáčením videí, vyhodnocováním i soudcováním her pomáhá vždy několik asistentů/asistentek.

Ale těmi nejdůležitějšími jsou samozřejmě kuchaři. Máme vlastní tým kuchařů, který připravuje výborná jídla z české domácí kuchyně. A abychom nikoho neopomněli, máme i vlastní uklízecí četu.

Ani bezpečnost nám není cizí a tak i během nočního klidu je stále vzhůru někdo z ostrahy.

Všichni naši táboroví pracovníci jezdí na tábor bez nároku na honorář. Jsme parta dobrých kamarádů, kteří sami většinou na tomto táboře vyrostli a pro které je odměnou být spolu a „blbnout“ pro děti.