Vzhůru na palubu 2022 HUMO

V loňském roce jsme zjistili, že změny zvládáme na výbornou. Do letošního ročníku jsme vstoupili s ještě odvážnější změnou a po 28 letech jsme změnili název. Letní dětský tábor Pardubice se nově jmenuje HUMO tábor a znovu je naším hlavním poznávacím znamením úžasný tým s velkým srdcem.

Letos jsme na naši novou nablýskanou palubu pozvali všechny táborníky, které jsme pasovali na námořníky. První úkol byl tedy jasný a nesmírně důležitý – výroba vlajek, pod kterými pluly jednotlivé posádky. Jakmile se námořníci popasovali s tímto zadáním, následovalo stmelování posádek. Ať už mladí nebo protřelí mořští vlci musí umět táhnout za jeden provaz, a to nejen kvůli napnutí plachet. Právě to, jak posádky drží při sobě, jak se umí podporovat, hecovat i vzájemně si pomáhat, prověřila celá řada soutěží.  Výsledky z nich pak určovaly jejich další úspěšnost při velké námořní bitvě. Týmy musely sestřelit co nejvíce lodí z herního plánu, a také odhalit zrádného piráta ve svých vlastních řadách. 

Celý tábor doprovázely taneční rozcvičky či turnajové hry, které letos byly rozšířeny o další dvě, dokonale zapadající do námořnické tématiky: Bitevní pole a Dělostřelba. Dostalo si i na oblíbené klasiky jako Zámořská objednávka, Safari nebo Člověče nezlob se, protože i pro námořníky platí známé pořekadlo, že kdo si hraje, nezlobí. Tanec i zpěv rozhodně patří na palubu, proto nechyběly ani tradiční diskotéky, táboráky i talentová soutěž, kde námořníci předvedli, jaké vlohy v nich dřímají.  

Sice pro lodní posádky platí především zákony moře, ale pevnina má taky svá pravidla. Právě s nimi a s policejní prací seznámil námořníky vrchní velitel strážníků z Lázní Bohdaneč. Pro rychlonožky bylo připraveno i měření rychlosti radarem. K osvětě ekologického zacházení s odpadem přispěl Tonda Obal, na jehož stanovištích si děti nejen osvěžily své znalosti, ale naučily se i něco nového v oblasti třídění a recyklace. Vše završila návštěva Jakuba Rychteckého, náměstka primátora Pardubic, který s sebou přivezl karatisty z Karate Lions Pardubice. Mladí bojovníci předvedli názorné ukázky svého umění, a nakonec se do bojového výcviku zapojili i samotní táborníci. Za svou snahu byli odměněni vstupenkami na Mistrovství světa v karate Shotokan, které se bude konat v září v Pardubicích. Právě v přítomnosti posledního jmenovaného hosta proběhlo závěrečné vyhlášení a vyhodnocení celotáborové plavby. Všichni námořníci dostali na památku certifikáty a samozřejmě i získané ceny.

Cíl, který se v první den zdál tak vzdálený, byl najednou tady a námořníky čekala závěrečná cesta domů. Tradiční letní tábor, který letos plul pod novou vlajkou i jménem HUMO tábor, opět potěšil všechny malé i velké účastníky. Všudypřítomná přátelská atmosféra vyplnila celých 14 dní, za což si poděkování zaslouží nejen celý táborový tým, ale také děti. Děkujeme rodičům za jejich projevenou důvěru, kuchařům a kuchařkám za dobroty, kterými nás neustále zásobovali a v neposlední řadě děkujeme všem partnerům a sponzorům HUMO tábora. 

Za rok se na Vás opět těšíme, tým HUMO.